Kunstk├╝├╝ned


Hetkel pole teenus kättesaadav!

Geelküünte paigaldus

 

 

32

Oma küünte katmine geeliga
25€
Geelküünte hooldus (+ ühe küüne vahtus, maalingud) 20€
Ühe küüne vahetus hoolduse väliselt 5€


Kunstküünte äravõtmine 10€